Posted by admin On Listopad - 30 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są komponowane najczęściej po to, aby przekazywać ważne informacje połączone z prowadzoną aktywnością firmową. Największą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe powinny zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy i dane adresowe. W wielu przypadkach umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji lub adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do poważnej korespondencji oficjalnej zawierają najczęściej nazwę oraz adres siedziby firmy, nieraz także NIP oraz REGON. Tutaj z pewnością stemple słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, na ogół, wszelkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednakże uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Ciekawe artykuły:

Comments are closed.